Antidopingpolitik i Ørbæk Midtpunkt Motion

Ørbæk Midtpunkt Motion tager afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer.

 

Ørbæk Midtpunkt Motion er som medlem af DGI underlagt Danmarks Idræts Forbunds antidopingregler og kontrolregulativ som de er beskrevet af Anti Doping Danmark.Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af DIF, DGI eller specialforbund i henhold til antidopingregulativet.

 

Enhver brug af dopingmidler if. til de gældende retningslinjer fra Anti Doping Danmark medfører eksklusion af Ørbæk Midtpunkt Motion. Desuden skal medlemmet selv betale omkostningerne i forbindelse med dopingtesten i det tilfælde, hvor testen er positiv. 

 

Antidopingansvarlig

Den fungerende formand er antidopingansvarlig. Den antidopingansvarlige er kontaktperson overfor Anti Doping Danmark og ansvarlig for antidopingtiltag i Ørbæk Midtpunkt Motion. Alle medlemmer og instruktører kan henvende sig til den antidopingsansvarlige såfremt de har mistanke om dopingbrug hos en eller flere medlemmer af fitnesscentret. Den antidopingsansvarlig er ansvarlig for evt. handlinger – såsom samtale med medlemmer, kontakt til Anti Doping Danmark eller lignende - i forhold til konkrete dopingspørgsmål.

 

Gyldighed

Nærværende antidopingpolitik er fremover gældende for foreningens medlemmer. Ved indmeldelse i Ørbæk Midtpunkt Motion accepterer medlemmet antidopingpolitikken og at medlemmet til enhver tid vil lade sig dopingteste. Uvillighed mod at tage en dopingtest vil betyde eksklusion fra foreningen jf. reglerne herfor.