Ørbæk Midtpunkt Motions retningslinier

Adgang

Et medlemskab er personligt, og misbrug vil medføre bortvisning.

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har adgang til at bruge centrets udstyr.

Nøglekort må ikke overdrages til andre.

Det er ikke tilladt at tage gæster med ind i motionscentret uden betalt gæstekort – købes i caféen.

Medlemskab kan tegnes af personer, der minimum er 12 år dog iflg. med mor/far.

Familie og venner der ikke er medlem af Ørbæk Midtpunkt Motion må ikke opholde sig i Ørbæk Midtpunkts Motions lokaler.

Børn under 12 år må ikke være i centeret, ej heller ifølge med voksne.

Lukkes der andre ind i centret og disse bliver taget i kontrol, straffes medlem, der har lukket vedkomne ind, med en kontrol afgift.

BEMÆRK Kontrol udføres jævnligt!

 

Ansvar

 - Træning i motionscentret sker på eget ansvar.

- Eventuelle skader, som et medlem måtte pådrage sig ved brug af centrets udstyr, er Ørbæk Midtpunkt Motion uvedkommende.

- Vis hensyn til andre medlemmer og centrets instruktører.

- God omgangstone og opførsel samt dæmpet musik er en selvfølge.

- Anvisninger fra centrets instruktører og personer, som bestyrelsen for Ørbæk Midtpunkt bemyndiger til at holde opsyn med centret, skal altid følges.

 

Dresskode m.m.

- Passende træningstøj skal benyttes, dvs. der må ikke trænes med bar overkrop.

- Medbring eget håndklæde til brug under træningen.

- Der skal anvendes indendørs fodtøj.

- Udendørs fodtøj skal tages af udenfor centret og anbringes enten i reolen uden for centeret eller i reolen indenfor døren.

- Tasker kan sættes på reolen indenfor i centeret.

- Der er nøglebokse til værdigenstande i centeret.

 

Overtrædelse af ordensreglementet kan medfører karantæne eller i yderste konsekvens bortvisning.