Mødedatoer

Bestyrelsen

Mødeplan 2018 – 1.del

Torsdag 4.januar*

Torsdag 1.marts*

Torsdag 5.april* (klargøring til generalforsamling)

Torsdag 19.april (Opfølgning hvis behov før generalforsamling)

 

Generalforsamling 2018

Tirsdag 24. april