Mission og værdier – Ørbæk Mudtpunkt

Centrets vision er at skabe et midtpunkt, hvor folk mødes og har samvær også på tværs af forskellige brugergrupper, hvilket skal være med til at skabe sammenhold og udvikling i området. Vi vil skabe rammerne for et center, hvor rummeligheden er stor både hvad angår forskellige aktiviteter, og hvad angår rammerne, som skal være i orden for at alle brugere er tilfredse.

 

Centret skal summe af energi og udnyttes bedst muligt. Vi vil skabe forskellige oplevelser, hvor idræt, kultur og sundhed er i centrum.  

Hvordan vil vi gøre det ?

 

Rummelighed

Sikre løbende udvikling og udvidelse af Ørbæk Midtpunkt.

Sikre løbende vedligeholdelse af centret.

Sikre brugernes ejerskab til centret.

Sikre at centret udnyttes optimalt.

Sikre åbenhed og multifunktionalitet.

Sikre et bredt udbud af aktiviteter.

Sikre drift af cafeteria, som omdrejningspunkt i centret.

Sikre mulighed for kulturelle tiltag.

Sikre lokaler til brug for større arrangementer.

 

Oplevelser

Ørbæk Midtpunkt skal være midtpunkt for gode oplevelser.

Klubber, foreninger og andre afholder arrangementer og aktiviteter.

Vi vil samarbejde omkring arrangementer og aktiviteter.

Vi kan skabe forskellige arrangementer og aktiviteter.

 

Samvær

Cafeteriet skal være omdrejningspunkt for samværet.

Samvær under udførelsen af aktiviteter.

Samvær mellem brugergrupper.

Samvær for områdets borgere.

 

Ørbæk Midtpunkts værdier

Rummelighed

Oplevelser.

Samvær.